Tranh đá quý Công Ty Cầu Tre - Tranh Đá Quý CHÂU NGỌC
slogan
Tranh đá quý Logo Cầu Tre

Tranh đá quý Công Ty Cầu Tre

Tranh đá quý Công Ty Cầu Tre - Sản phẩm độc đáo

Khách đặt theo Logo riêng của công ty. Nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập và phát triển.. Bức tranh được kết hợp hoàn toàn từ đá RuBy thiên nhiên 100% và nền lấp lánh bởi đá Caxit.